วันที่ 11 มกราคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางสาววิชยาดา เรืองฤทธิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทร้พย์ และนายปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ ผอ.โรงเรียนบ้านสว้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์ในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการประชุม ระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2566 ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร