การตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติชุมชนบ้านห้วยพ่าน

การตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติชุมชนบ้านห้วยพ่าน

วันที่ 10 มกราคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติชุมชนบ้านห้วยพ่าน อำเภอเชียงกลาง...