วันที่ 6 มกราคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เสร้มสร้างความสามัคคี ในหมู่คณะ ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีความอดทน มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ สนามกีฬาโรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน