วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามหน้าเสาธง สพป.น่าน เขต 2