วันที่ 6 มกราคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ร่วมพบปะ และมอบเกียรติบัตรผลการจัดกิจกรรมประกวดการจัดการเรียนรู้กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการประชุมหารือผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2