วันที่ 6 มกราคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการบริหารบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) สพป.น่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2