วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 46/2565ผ่านทางระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายของ สพฐ. พร้อมเป็นประธานในการประชุมผอ.กลุ่ม/หน่วย เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2