วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2

โดยมีผู้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 9 ราย มีรายชื่อดังนี้

  • นางสาวภัทราภร คำคุ้ม วิชาเอกชีววิทยา โรงเรียนชมชนศิลาแลง
  • นางสาวอัลลิปรียา ราชปันติ๊บ วิชาเอกชีววิทยา โรงเรียนบ้านผาหลัก
  • นางสาวชนากานต์ สุทธิแสน วิชาเอกชีววิทยา โรงเรียนบ้านน้ำสอด
  • นางสาวนุชนารถ เผือกพาคำ วิชาเอกชีววิทยา โรงเรียนบ้านปางกอม
  • นางสาวลมัยพร กิตินันท์ วิชาเอกชีววิทยา โรงเรียนเพียงหลวง 7ฯ
  • นางสาวสุฬาลักษณ์ ทิศแปง วิชาเอกชีววิทยา โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน
  • นางสาวธนาพร จิตอารี วิชาเอกชีววิทยา โรงเรียนภูคาวิทยาคม
  • นางสาวนิโลบล ปันทา วิชาเอกชีววิทยา โรงเรยนนบ้านน้ำพิ
  • นางสาวชวัลลักษ์ ดวงตาดำ วิชาเอกชีววิทยา โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์