วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคเหนือ เพื่อวางแผนการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฯ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2