วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผู้แทนผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยประธานเครือข่ายกลุ่มรร.ในสังกัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูล และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569) และแผนชั้นเรียนรายปี ของสถานศึกษารายโรง ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2