วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดน่าน (ศอ.ปส.จ.นน.) ครั้งที่ 11/2565 โดยมีนายนิวัตน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดน่าน