วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) และรับมอบสื่อการสอนภาษาอังกฤษ กับผู้อำนวยการครูภาษาอังกฤษ และครูภาษาจีน PEER Center ประจำแต่ละอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ และร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สพป.น่าน เขต 2 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีนระดับประถมศึกษาของ สพป.น่าน เขต 2