วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2 การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย