วันที่ 17 ธันวาคม 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งตามสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ และปฐมวัย โดยมีสถานที่จัดการแข่งขันพร้อมกันดังนี้ สพป.น่าน เขต 2 รร.บ้านปรางค์ รร.บ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” รร.ชุมชนศิลาแลง รร.ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ รร.วรนคร รร.บ้านปงสนุก รร.บ้านร้อง รร.บ้านนาวงศ์ รร.บ้านส้าน (คุรุราษฏร์รังสรรค์) หอประชุมที่ว่าการอำเภอปัว สนามกีฬาพญาผานอง และสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ.200