วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนรวม โดยแบ่งตามสาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระภาษาไทย สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระศิลปะ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน