วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นางมยุราพร อินไชยนักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยดร.จำลอง ไชยยา ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ทุกโรงเรียน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่11 – 13 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้มีโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน คือ โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน สถานศึกษาดีเด่นด้านสหกรณ์นักเรียน คือ โรงเรียนบ้านสบปืน และสถานศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการโภชนาการและสุขภาพอนามัยคือ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย