วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวมรุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเดอ บาหลี พัทยา จังหวัดชลบุรี