วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมเสวนาสภากาแฟ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และทิศทางการพัฒนาอำเภอปัวให้มีความเจริญอย่างมีทิศทาง โดยมีนายชนินทร์ พันธุ์เหมนายอำเภอปัว เป็นประธาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 อ.ปัว จ.น่าน