วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2มอบหมายให้ นายสดศรี สุทธการ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา พร้อมด้วยผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 43/2565 พร้อมเป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2