วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมาผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียงรองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะ

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2