วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการข้อมูลประจำจุดแข่งขัน เพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2