วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ร่วมวิพากย์คู่มือการดำเนินงาน และการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท จรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร