วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ภูเกลือใต้ โดยมี น.ส.ละอองดาว ทีฆาวงค์ น.ส.ปณิสรา วงสุยะ นางดวงฤทัย ยะตุ้ย ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีและเยี่ยมชมการแข่งขันดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านสบมาง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน