วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่านเขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนางจันทนา อินทำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มเป็นผู้รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2