วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสดศรี สุทธการ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานห้องเรียนคุณภาพ และการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่ ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 6/2565 โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.น่าน เขต 2