วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนปัว 1 โดยมีคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมปรางค์แก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน