เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางสดศรี สุทธการ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนปัว 3 ณ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง โดยมีคณะ ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวการโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนปัว 3 คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียงกัน