วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมประชุมทางไกลแนวทางการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน เขตพื้นที่ รองรับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน พร้อมนี้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2