วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนจังหวัดน่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดน่าน