วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางจันทนา อินทำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนและคณะทำงาน ตรวจสอบความขาดแคลน จำเป็น อาคารเรียนอาคารประกอบ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดตั้งงบประมาณปี 2567 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนเพียงหลวง 7 โรงเรียนบ้านน้ำลาด โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง โรงเรียนบ้านน้ำพิ โรงเรียนบ้านแพะกลาง โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา และ โรงเรียนไตรราษฏร์สามัคคี