วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สำนักงานเคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียน ศรีอนุสรณ์ สบกอน 100 ปี โดยมีนางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 นายธวัชชัย ยวงคำ ผอ.โรงเรียนบ้านสบกอน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมพิธีดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านสบกอน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน /ภาพข่าวเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1200012240611186&type=3