วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียม ความพร้อมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขต พื้นที่การศึกษา ซึ่งได้กำหนดจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 โดยมีประธาน เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียนประจำจุดแข่งขันเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2