วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สพป.น่าน เขต 2 ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางการกรอกข้อมูล และการรายงานผลการแข่งขันในเว็บไซต์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ ให้กับครูวิชาการของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน และ Admin ผู้ดูแลระบบการแข่งขันฯ โดยมีนางพิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากร ให้ความรู้ ในการนี้ นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป. น่าน เขต 2 ได้พบปะ ให้กำลังใจแก่คณะบุคลากรดังกล่าว ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สพป.น่าน เขต 2