วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ. สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2