วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ. สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางดวงฤทัย ยะตุ้ย ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยนางสาวจงกล แก้วโก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะปัน และครูผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 2 คน เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนคุณภาพ (Stand Alone) ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะพลเมืองยุคใหม่ และโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่