วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด และพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยมี นายพรชัย นาชัยเวียง เป็นประธาน และผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ผอ.กลุ่มอำนวยการ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน