วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ. สพป.น่านเขต 2 มอบหมายให้ นางจันทนา อินทำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบความขาดแคลน จำเป็น อาคารเรียน อาคารประกอบ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2567 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างณ โรงเรียนบ้านปราค์ โรงเรียนภูคาวิทยาคม โรงเรียนชุมชนศิลาแลง โรงเรียนไตรประชาวิทยา โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง โรงเรียนบ้านห้วยท่าง และโรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา อำเภอปัว จังหวัดน่าน