วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 นำโดยผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรในกลุ่มเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2