วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2