วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ สังกัดสำนักงารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สพป.น่าน เขต 2