วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ครั้งที่ 4/2565 ท้้งนี้ได้มอบหนังสือและโล่รางวัลให้แก่ครูและโรงเรียนในสังกัดและมอบนโยบายการดำเนินงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2