วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ. สพป.น่าน เขต 2มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตัวแทนศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 โดยมีนางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ทางคณะที่เข้าประชุม จะได้นำมาวางแผนจัดการแข่งขันระดับ เขตพื้นที่การศึกษา และเตรียมการจัดการแข่งขันระดับชาติ ให้มีความพร้อมต่อไป