วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน