เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นางสิริลักษณ์ ชาวแหลง ผู้อำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวลภัสรดา โลราช ศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมนิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย อำเภอ เชียงกลาง จังหวัดน่าน