เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นางสาววิชยาดา เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางสาวกานต์พิชชา ใหม่กุละและนางดวงฤทัย ยะตุ้ย ศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมนิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มปัว4 ณ โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) โรงเรียนบ้านปางยาง โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร และโรงเรียนบ้านไร่ อำเภอปัว จังหวัดน่าน