เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นางสุกัญญา บางพาน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนายพลวิเดช ดนัยดุริยะ ศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมนิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 7 ฯ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) และโรงเรียนบ้านน้ำลาด อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน