วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางสดศรี สุทธการ ผอ.กลุ่มเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมวางแผนการดำเนินงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 กับหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษ ณ ห้องประชุมคุณากร สพป.น่าน เขต 1 โดยมีนางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานในการประชุม