วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2มอบหมายให้นางนิตยา วรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ผ่านทางระบบ Zoom ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2