วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2มอบหมายให้นางสิริลักษณ์ ชาวแหลง ผู้อำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวลภัสรดา โลราช ศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมนิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนอง

และโรงเรียนบ้านเกวต อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน