วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2พร้อมด้วยนายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ. สพป.น่าน

เขต 2 ผอ.กลุ่มและตัวแทนบุคลากรในสพป.น่านเขต 2 เข้าศึกษาดูงาน ณ สพป. สกลนคร เขต 3โดยมี นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3พร้อมคณะบุคลากรในเขต ได้ให้ความรู้และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี